Wedding

 

Angelo & Marisa 50° ~ Terracina (Italy)

Angelo & Marisa 50° ~ Terracina (Italy)

My Wife Rita & Father ~ Terracina (Italy)

My Wife Rita & Father ~ Terracina (Italy)

Gianni & Manuela ~ Terracina (italy)

Gianni & Manuela ~ Terracina (italy)

Paolo ~ Terracina (Italy)

Paolo ~ Terracina (Italy)

Rita, Manuela, Teresa ~ Terracina (Italy)

Rita, Manuela, Teresa ~ Terracina (Italy)

Vittorio ~ Terracina (Italy)

Vittorio ~ Terracina (Italy)